Aptech Aptech Aptech Aptech Aptech Aptech Aptech Aptech
Thống kê truy cập
 8 Trong ngày
 97 Trong tuần
 325 Trong tháng
 4.354 Cả năm
 12.946 Tổng lượt xem
1 Đang online

Cơ sở tính toán lượng nhiệt và lựa chọn công suất máy bơm nhiệt không khí

1.  Yêu cầu của công trình

 • Lượng nước nóng dự trữ : 5000L/ngày
 • Nhiệt độ yêu cầu  :55℃

 

2.  Một số kiến thức

 1. 1Kw =860kCal/h
 2. 1kCal=4.187kJ
 3. 1000L=1000kg
 4. Để làm nóng 1000L nước tăng lên 1℃ cần 1000kCal

 

3.  Công thức tính toán nhiệt lượng đun nóng 5000L :

 1. Công thức tính toán như sau :     Qd= Qt .C .( Tr- Ti) .pr

                     

Trong đó:

Qd : Tổng nhu cầu nhiệt lượng

Qt : Lượng nước nóng yêu cầu : 5000L/ ngày

C : 1Kcal =4.187 x°C 

Tr : Nhiệt độ yêu cầu : 55°C

Ti : Nhiệt độ nước cấp ban đầu : 20 độ

pr: Trọng riêng của nước 1 lít = 1 kg

Ta có Qd =  5000L x  1 x 35 x 1 =175.000 Kcal

      Qui đổi ra  Kw= 175.000 Kcal : 860 kcal/h= 203.5 KW

 

Bên cạnh đó hệ số thất thoát nhiệt trong đường ống và bình chứa bình quân  15% nên tổng số điện tiêu thụ cho 5000L là :P =  203.5KW x15% = 234.02 KW

4.  Lựa chọn công suất nhiệt của Heat pump cho phù hợp với yêu cầu:

Dựa trên lượng nhiệt đã tính toán được ta cần công thức sau để tính toán có công suất tạo nhiệt của Heat pump cho phù hợp: 

                                                                       Tông lượng nhiệt

Công suất làm nóng heat pump  =                

                                                                  Thời gian x 860 Kcal/h x 0.8

Trong đó:

 1. Lượng nước nóng : 5000 L
 2. Nhiệt độ tăng.:55℃-20℃=35℃
 3. Tổng sô nhiệt cần : 5000L x 1 x( 55-20) = 175.000kal
 4. Thời gian hoạt động : 6 giờ
 5. 1KW = 860Kcal
 6. Hệ số làm việc an toàn của Heat pump : 0.8

                                               175.000 kCal

  Công suất đáp ứng nhiệt của Heat pump =               =   41.48 kW

                                                  6h x860 x 0.8

 

 HSTRONG DE 52 W/D  có công suât nhiệt : 21.KW/h nên ta cần 2 chiếc.

C-  PHỤ TẢI VÀ ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CỦA HỆ THỐNG

 

Tên thiết bị

S. lượng

Điện đầu vào

W

Mức tiêu

thụ   (W)

    Phụ tải

(W)

Tổng tiêu thụ thực tế ((W)

HSTRONG DE 52W/D

02

5.200

4.300

10400

8.600

Wilo PH 123EH

02

265

125

530

250

Wilo PH 101E

01

200

100

200

100

Wilo MHI  202 EM

01

550

370

550

370

Wilo PH  254EH

01

330

200

330

200

Solar Controller TNC 5

       01

10

10

10

1

 

* Tổng công suất phụ tải của toàn hệ thống : 12,02 KW

* Công suất thiêu thụ bình quân của hệ thống Heat pump : 8.85 KW/h

Nếu sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp Heat pump  thì công suất hoạt động của  bơm nhiêt không khí Heat pump sẽ giảm >50%

5. Công thức tính

Trong đó :

 • A­c  là diện tích cần giàn hấp thụ năng lượng
 • Q­w : là lượng nước nóng yêu cầu trong ngày  ( 5.000L/ ngày)
 •  C­w­ : Tỷ trọng riêng của nước nóng  4.187 K/J ( Kg/C°)
 • T­e  : Nhiệt độ yêu cầu : 55
 • T­i : Nhiệt độ ban đầu của nước : 20
 • f :  Hệ số an toàn năng lượng mặt trời :  50%
 • J­t:  Bức xạ mặt trời bình quân/ m2  tại Việt nam = 16200MJ/ m2)
 • N­cd: Hệ số an toàn của Solar Collector  70%
 • ­N số thất thoát nhiệt trong đường ống và Bồn chứa : 20%

Dưa trên Công thức trên ta có:

 

                                                            5000 x4.187 x( 55-20) x 0.5 366362.5

Tổng diện tích cần hấp thụ    =                      =  40.4 m2                             16200MJ x 0.7 x ( 1-0.2)

Kích thước dàn : 2000x1560x1000 (mm)  có diện tích hấp thụ : 2.m2 nêm sử dụng 20 dàn HSP 58-25

*  Công suất hoạt động của heat pump sẽ giảm trên >50% so với lúc khi không kết hợp với     năng lượng mặt trời.

 

 

 

 

 

 

Đối tác
 • đối tác
 • đối tác
 • đối tác
 • đối tác
 • đối tác
Thiết kế bởi Aptech